Beluszky, Pál, és Róbert Győri. 2004. „Fel Is út, Le Is út… (Városaink Településhierarchiában Elfoglalt Pozícióinak Változásai a 20. Században”). Tér és Társadalom 18 (1), 1-41. https://doi.org/10.17649/TET.18.1.929.