Somlyódyné Pfeil, Edit. 2003. „A partnerség jelentőségének növekedése a regionális és várospolitikában a Nyolcvanas évektől Napjainkig”. Tér és Társadalom 17 (4):17-38. https://doi.org/10.17649/TET.17.4.913.