Szörényiné Kukorelli, Irén. 1997. Fejlesztési Koncepciók a Kistérségek Számára. Tér és Társadalom 11 (3), 93-99. https://doi.org/10.17649/TET.11.3.432.