Somlyódyné Pfeil, Edit. 2020. „A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés Az endogén erőforrásokra Alapozott fejlesztési szemlélettől Az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon”. Tér és Társadalom 34 (4):18-44. https://doi.org/10.17649/TET.34.4.3298.