Nagy, Gábor, Gábor Dudás, és Gábor Bodnár. 2016. „»Megfogyva bár…« Egy tanyafelmérés tanulságai Békés megyében”. Tér és Társadalom 30 (1):93-111. https://doi.org/10.17649/TET.30.1.2721.