Somlyódyné Pfeil, Edit. 2014. „Az állam megváltozott Szerepe és a városfejlesztés Viszonya”. Tér és Társadalom 28 (2):31-44. https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2613.