Csefkó, Ferenc, és Antal Ádám. 1989. „Az alkotmányreformról. Beszélgetés Dr. Ádám Antallal, a Janus Pannonius Tudományegyetem alkotmányjogász professzorával”. Tér és Társadalom 3 (1):76-85. https://doi.org/10.17649/TET.3.1.116.