Szörényiné Kukorelli, Irén. 2005. A Fenntartható Fejlődés Stratégiai Elemei a Rurális Térségekben. Tér és Társadalom 19 (3-4), 111-37. https://doi.org/10.17649/TET.19.3-4.1022.