Tér és Társadalom 17. évf. 2003/2.                   TARTALOM
TIMÁR JUDIT              Szerkeszt ői előszó /1
CLAUDIO MINCA             Kritikai néz őpontok a perifériáról /5
ASH AMIN               Multietnicitás és az Európa-eszme /13
NEIL SMITH              Jelszavak és könyörtelen kritika: marxizmus
                   és nemzetközi kritikai geográfia /37
TIMÁR JUDIT              Problémák és perspektívák: „Mi a teendő " a
                   kialakulóban lévő kritikai geográfia számára
                   Magyarországon? /53
                GYORS TÉNYKÉP
G.FEKETE ÉVA             Peoples Geography („Népföldrajz") —
                   A kritikai geográfia új irányzata /67
 TÉNYEK ÉS VÉLEMÉNYEK A KRITIKAI GEOGRÁFIÁRÓL,
A 3. NEMZETKÖZI KRITIKAI GEOGRÁFIAI KONFERENCIÁRÓL
JOE PAINTER              A Nemzetközi Kritikai Földrajzi Csoport /79
DON MITCHELL             Kritikai geográfia: kritikus bukás, kritikus siker /83
FUJI() MIZUOKA            Beszámoló a Nemzetközi Kritikai Földrajzi
                    Csoport szándéknyilatkozatát megvitató m űhely-
                   beszélgetésről /87
BLANCA RAMÍREZ            A kritikai földrajz gyakorlata: különböz ő
                   kihívások különböz ő kontextusokban /93
ULRICH BEST              Egy határok nélküli világ határai — Néhány meg-
                   jegyzés a „Határok, migráció és hontalanság”
                   főtémához /99
SCOTT KIRSCH —            A hatalom, a terület és a transznacionalizmus
RALPH H. SAUNDERS           kritikai geográfiái /103
CAROLINE DESBIENS           A természet geográfiái /107
LUJZA BIALASIEWITZ           Európa geopolitikája /111
ANDERS LUND HANSEN           Kritikai politikai gazdaságtanok: Városok,
                   Régiók és a Nemzetközi Gazdaság /113
NAGY ERIKA              A kritikai földrajz terei — megjegyzések, benyo-
                   mások egy nem szokványos konferenciáról /117
                   KÖNYVJELZŐ
BAJMÓCY PÉTER             Edward W. Soja: Postmetropolis: Critical
                   Studies Of Cities and Regions /123
BOROS LAJOS              Claudio Minca (szerk.): Postmodern Geography.
                   Theory and Praxis /127
JELENSZKYNÉ              Pamela Moss (szerk.): Feminist Geography in
FÁBIÁN ILDIKÓ             Practice: Research and Methods /133
GROSZ ANDRÁS             Attila Varga—László Szerb (szerk): Innovation, Entre-
                   preneurship, Regions and Economic Development /139
PÓLA PÉTER              Kovács Teréz: Vidékfejlesztési politika /143
VÉGH ANDOR              Pap Norbert: Törésvonalak Dél-Európában /147
Tér és Társadalom 17. évf. 2003/2.
            TÉR ÉS TÁRSADAL            E AND SOCIETY
   CLAUDIO MINCA            Critical Perspectives from the Periphery /5
   ASH AMIN               Multiethnicity and the Idea of Europe /13
   NEIL SMITH              Of Shibboleths and Ruthless Critique: Marxism
                      and International Critical Geography /37
   JUDIT TIMÁR             Problems and Perspectives: "What's Left" for
                      Emerging Critical Geography to do in
                      Hungary? /53


                       Szerz ő ink

   Timár Judit tudományos főmunkatárs, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba;
    Claudio Minca docens, University of Venice, Venice, Olaszország; Ash Amin professzor,
    University of Durham, Durham, Egyesült Királyság; Neil Smith professzor, Center for Place
    and Politics. Graduate Center, City University of New York, New York, Amerikai Egyesült
    Államok; G. Fekete Éva tudományos fő munkatárs, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi
    Tudományos Intézet, Miskolci Osztály, Miskolc; Joe Painter egyetemi docens, University of
    Durham, Durham, Egyesült Királyság; Don Mitchell professzor, People' s Geography Project,
    Syracuse University, Syracuse, Amerikai Egyesült Államok; Fujio Mizuoka professzor,
    Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Tokyo, Japán; Blanca Ramírez
   professzor, Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco, Mexico City, Mexikó; Ulrich
   Best kutató, University of Plymouth, Plymouth, Egyesült Királyság; Scott Kirsch docens,
    Univerity of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, Amerikai Egyesült Államok; Ralph
   H. Saunders docens, California State University, Domiguez Hills, Amerikai Egyesült
    Államok; Caroline Desbiens docens, University of Georgia in Athens, Athens, Amerikai
    Egyesült Államok; Luiza Bialasiewitz adjunktus, University of Durham, Durham, Egyesült
    Királyság; Anders Lund Hansen PhD hallgató, University of Lund, Lund, Svédország; Nagy
   Erika tudományos fő munkatárs, MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba; Ba-
   jmócy Péter egyetemi tanársegéd SZTE Természettudományi Kar, Szeged; Boros Lajos
    egyetemi tanársegéd, SZTE Természettudományi Kar, Szeged; Jelenszkyné Fábián Ildikó
    PhD hallgató, PTE Természettudományi Kar, Pécs; Grosz András tudományos
    segédmunkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Gy őr; Póla Péter
    tudományos segédmunkatárs, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs; Végh Andor
    PhD hallgató, PTE Természettudományi Kar, Pécs.   Ára: 750 Ft