Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3.
                             2000
                               2-3
                                 S
           TAKSADALOM
Horváth Gyula*Rechnitzer János•Gál Zoltán• Kozma Gábor•Jakobi Ákos•Grosz András• D őry Tibor
Kullmann Adám•Sági Zsolt•Kovács Csaba•Volter Edina•Tóth Géza•Palkovits István•Dusek Tamás
      Lenner Tibor• Egedy Tamás• Kanalas Imre•Szuppinger Péter• Gordos Tamás
 Kozma Boglárka Marianna• Leitmann Álmos-Péter• Farkas Tibor• Földi Zsuzsa• Uzzoli Annamária
Kovács Ervin•Balla Andrea• Kánya József•Kobolka István•Dancs László•Balcsók István•Szabó Pál
            Győri Róbert•Kocsis János Balázs. Bajmócy Péter
Tér és Társadalom 14. évf. 2000/2-3.
    TÉR ÉS TÁRSADALOM
   Az MTA              Megjelenik negyedévenként,
   Regionális Kutatások Központja  az MTA IX. Osztálya és az MTA
   folyóirata            Regionális Kutatások Központja
   XIV. évfolyam          támogatásával.


                    Felelős kiadó:
   Rechnitzer János         Horváth Gyula főigazgató
   főszerkeszt ő

   Szerkeszt ő :          Szerkeszt őség:
   Hardi Tamás
   Nárai Márta           MTA Regionális Kutatások
                    Központja
                    Nyugat-magyarországi Tudomá-
   Kasztnerné K őműves Mária    nyos Intézet, Győr
   technikai szerkeszt ő      9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                    Telefon: (96) 516-570
                    Fax: (96) 516-579
                    E-mail: rechnj@edo.rkk.hu
                        komuma@edo.rkk.hu
   Szerkesztőbizottság:       Megrendelhető a szerkeszt őség
                    címén.
   Enyedi György (elnök)      Éves előfizetési díja:
   Borbély Szilvia         intézményeknek 2000 Ft
   Csapó Tamás           egyéni el őfizetőknek 800 Ft
   Duró Annamária          (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)
   Mezei István
   Pálné Kovács Ilona        Előfizethető :
   Szoboszlai Zsolt         Magyar Államkincstár
   Szörényiné Kukorelli Irén    10024003-01738461-00000000
   Timár Judit           Példányonként kapható az MTA
                    RKK kutatóintézeteiben.

   Nyomdai munkák:         http://www.dti.rkk.hu/tet.html-
   PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT

   Borítóterv: Galgóczy György

   ISSN 0237-7683