Tér és Társadalom 13. évf. 1999/4. 149. p.
        TISZTELT IFJÚ REGIONALISTÁK!

 Az MTA Regionális Tudományos Bizottság és az MTA Regionális Kutatások
Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete 2000. június 1-2. között
immár másodszor rendezi meg az Ifjú Regionalisták Konferenciáját.
 A konferencia helyszíne: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete,
Győr, Liszt F. u. 10.
 A konferencia célja bemutatkozási lehet őséget adni a regionális tudományban és a
kapcsolódó tudományterületeken (geográfia, közgazdaságtan, szociológia) dolgozó
fiatal kutatóknak. A rendezvényen, terveink szerint, jelen lesznek a hazai regionális
tudomány jeles képviselői is.
 A konferencián részt vehet bárki, aki maximum 3 éve rendelkezik PhD. fokozattal,
vagy doktori tanulmányai folyamatban vannak.
 Amennyiben részt kíván venni a konferencián, el őadása szövegét kinyomtatva és
lemezen 2000. április 30-ig kérjük elküldeni az alábbi címre:

Nárai Márta vagy Hardi Tamás
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
9002 Győr, Pf. 420. Tel.: 96/516-576
E-mail: naraim@edo.rkk.hu vagy hardit@edo.rkk.huTerjedelem: maximum 10 oldal Word 6.0 formátumban, bet űméret: 12, sorköz: 1,5.                 Várjuk jelentkezését!Tisztelettel:

        Rechnitzer János DSc.           Izsák Éva PhD.
           elnök                  titkárGyőr, 2000. február 20.