Tér és Társadalom 8. évf. 1994/3-4. 135. p.


  AZ 'VITA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA
      LEGFRISSEBB KIADVÁNYAI


 Csefkó F. (szerk.) (1994) Tér és közigazgatás. MTA RKK—Magyar
Közigazgatási Intézet, Pécs.              Ára: 480,- Ft

 Kovács T. (1994) Kitörés. A szekszárdi kisparcellás sz ől őtermel ők az új piaci
kihívások küszöbén. MTA RKK, Babits Mihály M űvelő dési Központ,
Szekszárd.                             Ára: 220,- Ft

 Rechnitzer J. (szerk.) (1994) Fejezetek a regionális gazdaságtan
tanulmányozásához. MTA RKK, Gy őr—Pécs.         Ára: 896,- Ft

 Kovács K. (szerk.) (1993) Település, gazdaság, igazgatás a térben. MTA RKK,
Pécs.                                Ára: 400,- Ft

 Csefkó F.—Pálné Kovács I. (szerk.) (1993) Tények és vélemények a helyi
önkormányzatokról. MTA RKK, Pécs.              Ára: 300,- Ft

 Horváth Gy. (szerk.) (1993) Régiók és városok az olasz modernizációban.
(Régiók Európája, 1.) MTA RKK, Pécs.             Ára: 1200,- Ft

 Rechnitzer J. (1993) Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító
innovációk. MTA RKK, Pécs.                    Ára: 590,- Ft

 Benko, G.—Barta Gy. (szerk.) (1993) Technológiai parkok és technopoliszok
földrajza. MTA RKK, Pécs                    Ára: 275,- Ft

 Hajdú Z. (szerk.) (1993) Hungary: Society, State, Economy and Regional
Structure in Transition. MTA RKK, Pécs.           Ára: 1800,- Ft

 Fodor I.—Walker G. P. (Ed.) (1995) Environmental Policy and Practice in
Eastern and Western Europe. Environmental Studies 11. Centre for Regional
Studies, Pécs.


 A kiadványok megrendelhet ők az alábbi címen:
 MTA RKK Könyvtára
 7601 Pécs, Pf. 199