Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3.
                      Tartalom


                     KÜZD ŐTÉR

  PETER J. TAYLOR    Nemzet és nacionalizmus.. / 1
MICHAEL CHISHOLM     Nagy-Britannia plurális társadalma.. / 17
   JIRI BLAZEK —
TOMÁS KOSTELECKY     Csehországi parlamenti választások, 1990 / 39
   CARLO BRUSA     Változások az olasz politikai földrajzban.. / 55
   KOVÁCS TERÉZ     Szerbiai parlamenti választások.. / 95
  DOMBI PÉTER —
   KOVÁCS DEZS Ő    A rendszerváltás választása / 105                     KITEKINT Ő

   TIMÁR JUDIT Interjú Joanna Regulska-val a Rutgers University professzorával.. / 129
 JOANNA REGULSKA Az önkormányzat lengyel útja.. / 135                   GYORS TÉNYKÉP

  KOVÁCS KATALIN
    SUSAN GÁL     A differenciálódás folyamata a politika lokális színterein:
             egy Baranya megyei példa.. / 143
   VÁSÁRY ILDIKÓ    A rendszerváltás csendes folyamatai.. / 151                     KÖNYVJELZ Ő

    TIMÁR LAJOS    A professzionális társadalom felemelkedése: Anglia 1880 óta
             (Harold Perkin: The Rise of Professional
             Society: England since 1880).. / 161
  KOVÁCS ZOLTÁN     Tér — Idő — Társadalom (Tóth József szerk.).. / 164
    RÁCZ LAJOS     A társadalomelmélet új néz őpontjai
             (Benkó, G.B. (ed.): Les nouveaux aspects de la théorie sociale.
             De la géographie a la sociologie).. / 168
             Egyéb könyvismertetések / 171                      KÉPTÁR

          MTI fotók, magyarországi parlamenti választások, 1990
  (Az 1991/1 számunkban közölt fotók Pór István, Beluszky Pál és Sikos T. Tamás felvételei)
Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3.
        TÉR ÉS TÁRSADALOM 2-3E1991 SPACE AND SOCIETY


                      CONTENTS


     Peter J. Taylor   Nation and Nationalism.. / 1
    Michael Chisholm    Britain as a Plural Society / 17
      Jiri Blazek —
    Tomás Kostelecky    Parliamentary Elections in the Czech Republic, 1990.. / 39
       Carlo Brusa    Changes in Italian Political
                Geography since the 1987 Elections.. / 55
       Teréz Kovács   Parliamentary Elections in Serbia.. / 95
      Péter Dombi —
       Dezső Kovács   Choice of the Transformation into a new Regime.. / 105


                       Szerzőink

 Jiri Blazek geográfus, Cseh Tudományos Akadémia Földrajzi Intézete, Prága; Carlo Brusa
 geográfus, Párma; Michael Chisholm professzor, Department of Geography, University of
 Cambridge; Dombi Péter matematikus, MTA RKK Dunántúli Intézet, Pécs; Susan Gál,
 antropológus, professzor; Rutgers University, New Brunswick, Tomas Kostelecky geográfus,
 Cseh Tudományos Akadémia Földrajzi Intézete, Prága; Kovács Dezső tudományos munkatárs,
 MTA RKK Dunántúli Intézet, Pécs; Kovács Katalin etnográfus, MTA RKK, Regionális
 Tudományos Osztály; Kovács Teréz a szociológiai tudományok kandidátusa, MTA RKK, Pécs;
 Kovács Zoltán tudományos munkatárs, MTA Földrajztudományi Intézet; Rácz Lajos MTA
 RKK Településkutató Csoport, Kecskemét; Joanna Regulska professzor, Department of
 Geography, Rutgers University; Timár Judit tudományos munkatárs, MTA RKK, Alföldi
 Kutató Csoport, Békéscsaba; Timár Lajos történész, MTA RKK Regionális Tudományos
             Osztály; Vásáry Ildikó etnográfus, London.
 Ára: 120,— Ft