Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3.
TfP(tvg,f15
TfriP,SfiDt119P\            KÜZDŐTÉR      PETER J. TAYLOR      Nemzet és nacionalizmus / 1

   MICHAEL CHISHOLM         Nagy-Britannia plurális társadalma / 17

     JIRI BLAZEK —
   TOMÁS KOSTELECKY         Csehországi parlamenti választások, 1990 / 39

        CARLO BRUSA      Változások az olasz politikai földrajzban / 55

       KOVÁCS TERÉZ      Szerbiai parlamenti választások / 95

      DOMBI PÉTER —
       KOVÁCS DEZS Ő      A rendszerváltás választása / 105
      2-3.1991
Tér és Társadalom 5. évf. 1991/2-3.
 T{R te s 1TIP.SIIDN9P1
 Az MTA                Megjelenik negyedévenként,
 Regionális Kutatások Központja    az MTA támogatásával
 folyóirata
                   Felelős kiadó:
 Szerkeszti:             Illés Iván
                   főigazgató
 Beluszky Pál
 főszerkesztő
                   MTA
 Imre Anna              Regionális Kutatások Központja
 szerkesztőségi titkár        Pécs, Kulich Gyula u. 22.
 Mészáros Júlia            Postacím:
 Timár Lajos             7601 Pécs, Pf. 199
 Dúró Annamária            Telefon (72) 12-755
 szerkesztők             Telex: 012-475 DUTI

 Technikai munkatárs         Terjeszti a Magyar Posta
 M. Fésűs Klára
                   Előfizethető bármely hírlapkézbesítő
                   postahivatalnál,
 Borítóterv és tipográfia
                   a hírlapkézbesítőknél, a posta
 Murányi Zsuzsa
                   hírlapüzleteiben és a Hírlapel őfizetési és
                   Lapellátási Irodánál
 Szerkesztőség:            (1900 Budapest XIII., Lehel út 10/a,
 Budapest I., Országház u. 9.     vagy átutalással: HELIR 215-96162)
 1538 Budapest 114, Pf. 527
 Telefon: (1) 1757-449        Előfizetési díj egy évre 240 Ft,
 Telex: 223 607 RTO BP        példányonkénti ára 60 Ft
 Telefax: 754 774 MTA SOROS
                   Példányonként kapható
                   az Akadémiai Kiadó
 Szerkesztőségi órák:         budapesti könyvesboltjaiban:
 hétfő, csütörtök 9-12        Stúdium V., Váci u. 22. és
                   Magiszter V., Városház u. 1.
 92.0098 MSZH Nyomda és Kiadó Kft.  Közgazdasági Egyetem Könyvesboltja
 Felelős vezető Nagy László      Írók Boltja VI., Andrássy út 45.
                   Pont Könyvesbolt V., Mérleg u. 6.
 ISSN 0237-7683            „Katalizátor" VIII., Mikszáth K. tér 22.