Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3.


    OLVASOTEREM
  •
              TAKSADALOM
    Barta Györgyi: Integrált városfejlesztési stratégia: A városfejlesztés
  megújítása /1 • Czirfusz Márton: Ellentmondásban? Központi helyek elmélete é:
  a városok specializációja /13 • Földi Zsuzsa: A társadalmi részvétel szerepe
  városfejlesztés gyakorlatában. Európai és hazai tapasztalatok /5.
  • Tóth Géza-Dávid Lóránt: Az elérhetőség és az idegenforgalom kapcsolata /4.
  • Mayer Péter: Mobilizáció: Az utazási életút vizsgálatához /63 • Nagy Terézia
  Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szociális
  védőhálóba /79
 Tér és Társadalom 23. évf. 2009/3.
TÉR ÉS TÁRSADALOM
Az MTA                 Meáelenik negyedévenként,
Regionális Kutatások Központja     az MTA IX. Osztálya és az MTA
folyóirata               Regionális Kutatások Központja
                    támogatásával.
XXIII. évfolyam

Fő szerkeszt ő :
Rechnitzer János

Szerkesztő :
Hardi Tamás
Nárai Márta              Szerkesztőség:
                    MTA Regionális Kutatások
                    Központja
Technikai szerkeszt ő :        Nyugat-magyarországi
Kasztnerné K őműves Mária       Tudományos Intézet, Győr
                    9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                    Telefon: (96) 516-570
                    Fax: (96) 516-579
                    E-mail: naraim@rkk.hu
                        hardit@rkk.hu

Szerkesztőbizottság:          Felelős kiadó:

Enyedi György (elnök)         Horváth Gyula
Barta Györgyi             főigazgató
Beluszky Pál
Hajdú Zoltán              Megrendelhető a szerkeszt őség
Hardi Tamás              címén.
Izsák Éva               patakp@rkk.hu
Lengyel Imre
Rechnitzer János            Éves előfizetési díja:
Timár Judit              intézményeknek 2800 Ft
                    egyéni előfizetőknek 1500 Ft
                    (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)

                    Előfizethető :
Nyomdai munkák:            Magyar Államkincstár
PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT       10024003-01738461-00000000
                    Példányonként kapható az MTA
Borítóterv: Galgóczy György      RKK kutatóintézeteiben.
ISSN 0237-7683             http://www.dti.rkk.hu/tet.html