Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2.
              TÁRSADALOM
 • Fenyő vári Zsolt Lukovics Miklós: A regionális versenyképesség és a területi
            — különbségek kölcsönhatásai /1 • Málovics György Van Hajnalka: Az ökológiai
                           — fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései         /21
 • Derecskei Anita Hurta Hilda: Regionális kreativitás /41 • Szepesi Gábor: A
             — rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon /53 • Kozma Gábor. A
 dekoncentrált (területi) államigazgatási szervezetek központjainak változása 1990
 után /71
 Tér és Társadalom 22. évf. 2008/2.
TÉR ÉS TÁRSADALOM
Az MTA                Megjelenik negyedévenként,
Regionális Kutatások Központja    az MTA IX. Osztálya és az MTA
folyóirata              Regionális Kutatások Központja
                   támogatásával.
XXII. évfolyam

Fő szerkesztő :
Rechnitzer János

Szerkeszt ő :
Hardi Tamás
Nárai Márta              Szerkeszt őség:
                   MTA Regionális Kutatások
                   Központja
Technikai szerkeszt ő :        Nyugat-magyarországi
Kasztnerné Kőműves Mária       Tudományos Intézet, Gy őr
                   9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                   Telefon: (96) 516-570
                   Fax: (96) 516-579
                   E-mail: naraim@rkk.hu
                       hardit@rkk.hu
Szerkeszt őbizottság:         Felelős kiadó:

Enyedi György (elnök)         Horváth Gyula
B arta Györgyi            főigazgató
Beluszky Pál
Hajdú Zoltán             Megrendelhető a szerkeszt őség
Hardi Tamás              címén.
Izsák Éva               patakp@rkk.hu
Lengyel Imre
Rechnitzer János           Éves előfizetési díja:
Timár Judit              intézményeknek 2800 Ft
                   egyéni előfizető knek 1500 Ft
                   (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)

                   El őfizethet ő :
Nyomdai munkák:            Magyar Államkincstár
PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT      10024003-01738461-00000000
                   Példányonként kapható az MTA
Borítóterv: Galgóczy György      RKK kutatóintézeteiben.
ISSN 0237-7683            http://www.dti.rkk.hu/tet.html