Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
                 MEGJELENT!
         Rechnitzer János — Smahó Melinda:
   A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben.
     MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2005.

                   Fő fejezetek:

   1. A humán erőforrások és a regionális fejl ődés
   2. Emberi tényez ők
   3. Az életmin őség
   4. A tudás és ismeretközlés hálózata
   5. Településhálózat
   6. Irányok és tanulságok
                MEGJELENT!
        Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
              MEGJELENT!
Janet Henshall Momsen — Iren Kukorelli Szorenyi — Judit Timar (2005):
Gender at the Border Entrepreneurship in Rural Post-Socialist Hungary.
        Ashgate Publishing Limited, Hampshire

                Fő fejezetek:

  1.  Introduction
  2.  Borderlands
  3.  The Transition in Rural Europe
  4.  Gender at the Borders: Entrepreneurs and Social Capital
  5.  Gender Relations in Entrepreneurial Families
  6.  Conclusion
                MEGJELENT!
        Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
            MEGJELENT!
Györgyi Barta — Éva G. Fekete — Irén Kukorelli Szörényiné —
           Judit Timár (eds.)
  Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition.
    Pécs, Centre for Regional Studies HAS, 2005.

              Fő fejezetek:

Part I. Regional policy and regionalisation in a new Hungary
Part II. Spatial processes in the economy in the era of transition
Part III. Social trends in transition
Part IV. Changing places and spaces
Part V. Cross-border co-operations
             MEGJELENT!
     Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
            MEGJELENT!
    Dőry Tibor: Regionális innováció-politika.
    Dialóg Campus Kiadó, Budapest—Pécs, 2005.

              Fő fejezetek:

I. A tudásalapú gazdaság koncepciója
II. Innovációs rendszerek és hálózatok
III. Innovációs teljesítmények és politikák az Európai
   Unióban, illetve Magyarországon
IV. Az innováció ösztönzésének regionális keretrendszere
V. A regionális innovációs stratégiák kidolgozásának és
   értékelésének tapasztalatai
VI. Összegzés: A regionális innováció szerepe a tudásalapú
   gazdaság kialakulásában
              MEGJELENT!
      Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
            MEGJELENT!
  Beluszky Pál: Őrség — Vendvidék — Fels ő-Rába-Völgy.
    Dialóg Campus Kiadó, Budapest—Pécs, 2005.

              Fő fejezetek:

1. A kistérségekről általában
2. Szűkmarkú, szép föld: A kistérség természeti adottságai
3. Az Őrség— Vendvidék— Fels ő-Rába-Völgy ma
                MEGJELENT!
        Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
            MEGJELENT!
   Beluszky Pál: Magyarország történeti földrajza 1.
    Dialóg Campus Kiadó, Budapest—Pécs, 2005

              Fő fejezetek:

1. A történeti földrajz kialakulása, irányzatai, a magyar történeti
  földrajz fejl ődése
2. Az Osztrák—Magyar Monarchia Európában a 19-20. század
  fordulóján
3. Magyarország a Monarchiában
4. A társadalmi-gazdasági folyamatok színtere — az ország
  természeti adottságai
5. A társadalom és a gazdaság területi folyamatait befolyásoló
  ideológiai, politikai és törvényi környezet a 19-20. század
  fordulóján
6. A magyar államterület közigazgatási felosztása
7. Az ország lakói — Magyarország demográfiai képe a
  századfordulón
8. Az ország gazdasága
               MEGJELENT!
       Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4. 243-249. p.
              MEGJELENT!
    Csapó Tamás: A magyar városok településmorfológiája.
      Savaria University Press, Szombathely, 2005.


                Fő fejezetek:

I.    A magyar városok beépítése
II.    A magyar városok funkcionális szerkezete
III.   Városaink funkcionális morfológiája