Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4.


                           2005
                              3-4
                           ÉS
            TÁRSADALOM
 • Rechnitzer János: Tükör által nem elhomályosítva (A posztmodern, a
paradigmák, a mainstreamésa csábításördögea regionálistudományban) /1
 • Antoine Bailly: Az egészségügy és a regionális fejl ődés kapcsolata: medikometrikus
megközelítés /13 • Koltai Zoltán: A magyarországi városok versenyképességének
lakossági megítélése /23 • Szirmai Viktória: A városkutatások továbbfejlesztésének
szempontjai: Az európai várostudományokjöv ője/43•Smahó Melinda: Szabadalmak,
szabadalmi bejelentések és területi innovativitás Magyarországon /61 • Lux Gábor: A
magyar fejlesztési politika térszemlélete és a második generációs programozás
területi vetületei /81 • Leonidas A. Papakonstantinidis: Új irányok a regionális
  olitikában a terület-tér meghatározása háromszint ű alkufolyamatként A „nyer-nyer-
nyer modell"/95 • Szörényiné Kukorelli Irén: A fenntartható fejlő dés stratégiai elemei
a rurális térségekben /111
Tér és Társadalom 19. évf. 2005/3-4.
 TÉR ÉS TÁRSADALOM
 Az MTA                   Megjelenik negyedévenként,
 Regionális Kutatások Központja       az MTA IX. Osztálya és az MTA
 folyóirata                 Regionális Kutatások Központja
                       támogatásával.
 XIX. évfolyam

 Főszerkeszt ő :
 Rechnitzer János

 Szerkesztő :
 Hardi Tamás
 Nárai Márta                 Szerkeszt őség:
 Tóth Henrietta               MTA Regionális Kutatások
                       Központja
 Technikai szerkeszt ő :           Nyugat-magyarországi
 Kasztnerné Kőműves Mária          Tudományos Intézet, Gy őr
                       9022 Győr, Liszt F. u. 10.
 A tanulmányokat német nyelvre fordította:  Telefon: (96) 516-570
 Mátyás Gyöngyi Ulla             Fax: (96) 516-579
                       E-mail: havasa@rkk.hu
                           hardit@rkk.hu

 Szerkesztőbizottság:            Felel ő s kiadó:

 Enyedi György (elnök)            Horváth Gyula
 Barta Györgyi                fő igazgató
 Beluszky Pál
 Hajdú Zoltán                Megrendelhet ő a szerkeszt őség
 Hardi Tamás                 címén.
 Izsák Éva                  havasa@rkk.hu
 Lengyel Imre
 Rechnitzer János              Éves el őfizetési díja:
 Timár Judit                 intézményeknek 2800 Ft
                       egyéni el őfizetőknek 1500 Ft
                       (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)

                       Előfizethető :
 Nyomdai munkák:               Magyar Államkincstár
 PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT         10024003-01738461-00000000
                       Példányonként kapható az MTA
 Borítóterv: Galgóczy György         RKK kutatóintézeteiben.
 ISSN 0237-7683               http://www.dti.rkk.hu/tet.html