A keresés eredménye


A keresés módosítása
 
szám: Cím
 
évf.: 29, szám: 2 (2015) A regionális tehetséggazdálkodás vizsgálati módszerei a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar hallgatóinak példáján Absztrakt PDF
Gábor Balogh
 
évf.: 15, szám: 3–4 (2001) Regionális versenyképesség és kohézió az Európai Unióban Absztrakt HTML PDF
Beáta Farkas, Imre Lengyel
 
évf.: 17, szám: 3 (2003) Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatása a versenyképességre Absztrakt HTML PDF
Boglárka Barsi
 
évf.: 16, szám: 2 (2002) Régiók és gazdasági szereplők versenyképessége: a párhuzamosok találkoznak? Absztrakt HTML PDF
István Palkovits
 
évf.: 16, szám: 2 (2002) A termelői szolgáltatások szerepe a helyi és térségi gazdaság fejlődésében Absztrakt HTML PDF
Zoltán Gál, Balázs Molnár, Erika Nagy
 
évf.: 28, szám: 2 (2014): Ipari körzetek, növekedési pólusok, nagyvárosok a közép-európai térben A magyar városhálózat stabilitása és változása Absztrakt PDF
János Rechnitzer, Ádám Páthy, Judit Berkes
 
évf.: 19, szám: 1 (2005) Globális verseny a világ jelentős gazdasági blokkjai között Absztrakt HTML PDF
Attila Marján
 
évf.: 18, szám: 4 (2004) Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése Absztrakt HTML PDF
Miklós Lukovics
 
évf.: 16, szám: 1 (2002) Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában Absztrakt HTML PDF
Ferenc Erdősi
 
évf.: 25, szám: 3 (2011) Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából Absztrakt PDF
Edit Somlyódyné Pfeil
 
évf.: 15, szám: 2 (2001) A térségi fejlődés társadalmi kihívásai (egy új kutatócsoport feladatai) Absztrakt HTML PDF
Viktória Szirmai
 
évf.: 26, szám: 1 (2012) Turisztikai desztinációk „klasztertérképei” (Ki a felelős a desztinációk versenyképességéért?) Absztrakt PDF
Ivett Sziva
 
évf.: 30, szám: 4 (2016) Elmozdulások és törésvonalak Kelet-Közép-Európa térszerkezetében Absztrakt PDF
János Rechnitzer
 
évf.: 30, szám: 1 (2016) A területi tőke koncepciója és a városi vállalkozáskutatás Absztrakt PDF
Katalin Czakó, Tibor Dőry
 
évf.: 27, szám: 1 (2013) A területi tőke fogalmi megközelítései Absztrakt PDF
György Jóna
 
évf.: 22, szám: 2 (2008) Fogyasztási szövetkezeti kereskedelem és gazdaságpolitika tegnap, ma és holnap Absztrakt HTML PDF
Imre Géró
 
évf.: 15, szám: 2 (2001) A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben Absztrakt HTML PDF
Gyula Horváth
 
évf.: 22, szám: 2 (2008) Az ökológiai fenntarthatóság és a regionális versenyképesség összefüggései Absztrakt HTML PDF
György Málovics, Hajnalka Ván
 
évf.: 22, szám: 2 (2008) A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai Absztrakt HTML PDF
Zsolt Fenyővári, Miklós Lukovics
 
évf.: 22, szám: 1 (2008) Az integratív várospolitika tapasztalatai a hazai várostérségekben Absztrakt HTML PDF
Gyöngyvér Hervainé Szabó
 
évf.: 22, szám: 1 (2008) Nagyvárosi kormányzás: A város és környéke együttműködése. Külföldi példák és a hazai relevancia Absztrakt HTML PDF
Iván Tosics
 
évf.: 30, szám: 4 (2016) A kutatás-fejlesztés és a versenyképesség térbeli összefüggései a visegrádi országokban Absztrakt PDF
Imre Lengyel
 
évf.: 21, szám: 3 (2007) Marketingorientált városfejlesztés Absztrakt HTML PDF
Fatime Barbara Hegyi
 
évf.: 24, szám: 4 (2010) A versenyképesség és pályázati forrásallokáció kistérségi szinten Absztrakt PDF
Miklós Lukovics, Balázs Lóránd
 
évf.: 21, szám: 2 (2007) A magyar sport területi versenyképességének vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel Absztrakt HTML PDF
Pongrác Ács
 
évf.: 24, szám: 3 (2010) A helyi akciócsoportok szerepe a versenyképes és fenntartható vidékfejlesztés megvalósításában Absztrakt HTML PDF
Krisztián Kis, Rita Szekeresné Köteles
 
évf.: 21, szám: 2 (2007) A magyarországi városok versenyképességének vállalati megítélése Absztrakt HTML PDF
Zoltán Koltai
 
évf.: 24, szám: 2 (2010) Győri elit és a városfejlődés - a gazdasági és a társadalmi folyamatok megítélése Absztrakt HTML PDF
Zoltán Csizmadia, Ádám Páthy
 
évf.: 20, szám: 3 (2006) Korszerű magyar agrár- és vidékpolitika, a fejlődés lehetséges irányai Absztrakt HTML PDF
Mónika Forgó
 
évf.: 24, szám: 1 (2010) Formálódó új európai növekedési központok? A Közép-európai térség metropoliszrégióinak sajátosságai és kihívásai Absztrakt HTML PDF
Gábor Schneider
 
évf.: 19, szám: 3–4 (2005) A magyarországi városok versenyképességének lakossági megítélése Absztrakt HTML PDF
Zoltán Koltai
 
évf.: 28, szám: 4 (2014) Egyetemek a régiók versenyképességének javításáért: „negyedik generációs” egyetemek? Absztrakt PDF
Miklós Lukovics, Bence Zuti
 
évf.: 23, szám: 1 (2009) A regionális versenyképesség, növelésének lehetőségeit vizsgáló kutatások az Észak-alföldi régióban Absztrakt HTML PDF
Mónika Rőfi, Zita Hajdú, Márta Mohácsi, János Nagy
 
1 - 33 ennyiből: 33

A kereső jellemzői:

  • A kis-és nagybetű között nem tesz különbséget.
  • A gyakori szavakat nem veszi figyelembe
  • Alapértelmezésként minden megadott kulcsszót tartalmazó cikkeket találja meg.
  • Ha több kifejezés közül bármelyiket tartalmazhatja a keresett cikk, akkor az OR szót kell beszúrni a kifejezések közé.
  • Összetett kereséshez használjon zárójelet. Pl.: archive ((folyóirat OR konferencia) NOT disszertáció)
  • Pontos egyezéshez használjon idézőjelet. Pl.:"regionális tudomány"
  • Kizárni egy kifejezést - jellel, vagy NOT szóval lehet. Pl.: földrajz -hidrológia vagy földrajz NOT hidrológia
  • A * helyettesítő karakterként szolgál. Pl.: regio* keresőszó esetén eredmény lehet a "regionalizmus" és a "regionális" szavakat tartalmazó dokumentum is.ISSN: 2062-9923
© 1984-2017 MTA Regionális Kutatások Központja
Tér és Társadalom  •  ISSN: 2062-9923