A keresés eredménye


A keresés módosítása
 
szám: Cím
 
évf.: 18, szám: 2 (2004) A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón Absztrakt HTML PDF
János Rechnitzer, Zoltán Csizmadia, András Grosz
 
évf.: 28, szám: 2 (2014): Ipari körzetek, növekedési pólusok, nagyvárosok a közép-európai térben A magyar városhálózat stabilitása és változása Absztrakt PDF
János Rechnitzer, Ádám Páthy, Judit Berkes
 
évf.: 17, szám: 3 (2003) A magyar városhálózat tagozódása az infokommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón Absztrakt HTML PDF
János Rechnitzer, András Grosz, Zoltán Csizmadia
 
évf.: 18, szám: 1 (2004) Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században) Absztrakt HTML PDF
Pál Beluszky, Róbert Győri
 
évf.: 30, szám: 3 (2016) Horvátország térszerkezete Absztrakt PDF
Szilárd Rácz
 
évf.: 17, szám: 1 (2003) Határon átnyúló városhálózatok: újabb intézményi divat az európai határon átnyúló együttműködésekben? Absztrakt HTML PDF
Gábor Novotny
 
évf.: 23, szám: 1 (2009) Romániai kis- és középvárosok "jelentéktelensége" Absztrakt HTML PDF
László Csák
 
évf.: 23, szám: 1 (2009) A közlekedés szerepe a policentrikus városhálózat fejlesztésében Absztrakt HTML PDF
Tamás Fleischer
 
évf.: 22, szám: 3 (2008) A határtérség térszerkezeti jellemzői Absztrakt HTML PDF
Tamás Hardi
 
évf.: 20, szám: 4 (2006) Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója Absztrakt HTML PDF
Edit Somlyódyné Pfeil
 
évf.: 15, szám: 2 (2001) A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben Absztrakt HTML PDF
Gyula Horváth
 
évf.: 16, szám: 3 (2002) A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai Absztrakt PDF
János Rechnitzer
 
1 - 12 ennyiből: 12

A kereső jellemzői:

  • A kis-és nagybetű között nem tesz különbséget.
  • A gyakori szavakat nem veszi figyelembe
  • Alapértelmezésként minden megadott kulcsszót tartalmazó cikkeket találja meg.
  • Ha több kifejezés közül bármelyiket tartalmazhatja a keresett cikk, akkor az OR szót kell beszúrni a kifejezések közé.
  • Összetett kereséshez használjon zárójelet. Pl.: archive ((folyóirat OR konferencia) NOT disszertáció)
  • Pontos egyezéshez használjon idézőjelet. Pl.:"regionális tudomány"
  • Kizárni egy kifejezést - jellel, vagy NOT szóval lehet. Pl.: földrajz -hidrológia vagy földrajz NOT hidrológia
  • A * helyettesítő karakterként szolgál. Pl.: regio* keresőszó esetén eredmény lehet a "regionalizmus" és a "regionális" szavakat tartalmazó dokumentum is.ISSN: 2062-9923
© 1984-2017 MTA Regionális Kutatások Központja
Tér és Társadalom  •  ISSN: 2062-9923